Cennik Moldava a okolie

S-Team, s.r.o., Moyzesova 24, 04001 Košice

TARIFA č.1/2014 k Všeobecným podmienkam spoločnosti S-Team, s.r.o. na poskytovanie služby retransmisie a dátových služieb, platná pre lokalitu Moldava nad Bodvou a okolie s účinnosťou od 1.2.2014

Cenník služieb, platný pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2014

Ceny za poskytovanie služieb digitálnej retransmisie na jeden mesiac:

  1.prijímač 2.prijímač
1. Základná programová ponuka – ZP 5,31 € 2,32€ 
2. ZP + rodinný balík – ZP+R  11.62 €  2,32€ 
3. ZP + detský balík – ZP+D  7.31 €  2,32€ 
4. ZP + športový balík – ZP+Š 9.31 €  2,32€ 
5. Kompletná programová ponuka - KP 14.90 €  2,32€ 
6. ZP + Flexi 5 /ZP + 5 programov z R,D,Š 10.31 €  2,32€ 

 

Ceny za poskytovanie dátových služieb na jeden mesiac:

1. STM FLEXI - 1024/128 kbit/s - max. 12,00 €

2. STM OPTI - 2048/256 kbit/s – max. 16,00 €

3. STM FIX - 4096/512 kbit/s - max. 20,00 €

4. Verejná IP adresa 3,32 €

Poplatok za pripojenie:

1. Zriadenie koncového bodu Internet – bez viazanosti 99,00 €

2. Zriadenie koncového bodu Internet - viazanosť 12 mesiacov 66,00 €

3. Zriadenie koncového bodu Internet - viazanosť 24 mesiacov 40,00 €

4. Zriadenie koncového bodu Televízia - bez viazanosti 100,00 €

5. Zriadenie koncového bodu Televízia – viazanosť 12 mesiacov 75,00 €

6. Zriadenie koncového bodu Televízia - viazanosť 24 mesiacov 50,00 €

7. Zriadenie koncového bodu TV + Internet – bez viazanosti 179,00 €

8. Zriadenie koncového bodu TV + Internet – viazanosť 12 mesiacov 127,00 €

9. Zriadenie koncového bodu TV + Internet – viazanosť 24 mesiacov 81,00 €

10. Zmena miesta inštalácie 32,90 €

11. Zriadenie 2.TV prípojky 25,90 €

12. Poplatok za zmenu služby z vyššej na nižšiu 10,00 €

13. Poplatok za znovupripojenie služby 13,28 €

14. Výška poplatku za písomnú upomienku 1,66 €

15. Zmluvná pokuta za neoprávnené používanie služby 331,94 € Cenník servisných zásahov a montážnych prác ostáva nezmenený – pozri Tarifa č.1/2010

Sledujte našu webovú stránku aby Vám neunikli aktuálne ceny a prípadné AKCIE !