Bankové spojenie Moldava

Vážení zákazníci, mesačné poplatky za užívanie služieb retransmisie, resp. internetu môžete uhrádzať aj prostredníctvom trvalého príkazu v banke alebo internetbankingu, a to na číslo účtu 0448575507 / 0900 (IBAN: SK2309000000000448575507, BIC: GIBASKBX), ktorý je vedený v SLSP, a.s. Pri platbe nezabudnite uviesť svoj variabilný symbol, ktorý je nevyhnutný pre identifikáciu platby. V prípade, že svoj VS nepoznáte, radi Vám poradíme na tel. čísle 0911 909 159. Uvedený spôsob šetrí Váš čas a zároveň je zárukou toho, že poplatky budú uhrádzané včas a bez prípadných možných komplikácií. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.