Postúpenie práv a povinností

Na základe Dohody o postúpení práv a povinností zo dňa 25.7.2018 boli Zmluvy o poskytovaní verejných služieb postúpené na spoločnosť Zemplínske obecné siete s.r.o.