Postúpenie práv a povinností

Na základe Dohody o postúpení práv a povinností zo dňa 16.10.2018 boli Zmluvy o poskytovaní verejných služieb postúpené na spoločnosť DELTA Košice, s.r.o.