Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 14. mája 2018 v čase od 7,20 do 18,10 hod bude na odbernom mieste Čečejovce, Staničná 8 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovanej údržby distribučnej sústavy. Z toho dôvodu bude prerušené poskytovanie internetových služieb v obciach Čečejovce, Komárovce, Perín, Paňovce, Vyšný Lánec. Ďakujeme za porozumenie.