Prerušenie distribúcie elektriny

V dňoch 28., 29., 30., mája 2018 v čase od 7,30 do 15,30 hod bude na odbernom mieste Veľká Ida, Hlavná 249 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Ďakujeme za porozumenie.