Prerušenie distribúcie elektriny

V dňoch 5., 6., 9., apríla 2018 v čase od 7,30 do 15,30 hod bude na odbernom mieste Veľká Ida, Hlavná 249 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Ďakujeme za porozumenie.