Prerušenie distribúcie elektriny

V dňoch 19.-22.3.2018 v čase od 7,20 do 15,40 hod bude na odbernom mieste Veľká Ida, Hlavná 249 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Ďakujeme za porozumenie.