Prerušenie distribúcie elektriny v obci Kysak

Oznamujeme, že na odbernom mieste Kysak OU bude v termíne:
6.6.2017 od 8,20 do 18,30 hod 
7.6.2017 od 7,50 do 18,30 hod
8.6.2017 od 8,10 do 18,30 hod
9.6.2017 od 8,00 do 18,30 hod
 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Ďakujeme za porozumenie.