Vypnutie staníc skupiny NOVA a PRIMA

České televízne skupiny NOVA a PRIMA žiadajú o vypnutie voľne šírených staníc skupiny

 NOVA (TV NOVA, NOVA CINEMA, SMÍCHO, FANDA, TELKA)

a PRIMA (PRIMA, PRIMA ZOOM, PRIMA COOL, PRIMA PLAY, PRIMA LOVE)

z toho dôvodu budú v blízkom období  tieto stanice postupne vypnuté.