Cenník Tokaj

S-Team, s.r.o., Moyzesova 24, 04001 Košice

TARIFA č.1/2015 k Všeobecným podmienkam spoločnosti S-Team, s.r.o. na poskytovanie služby retransmisie a dátových služieb, platná pre lokalitu Tokaj a okolie s účinnosťou od 1.2.2015

Cenník služieb

Ceny za poskytovanie dátových služieb na jeden mesiac:

1. STM FLEX - 1024/128 kbit/s - max. 10,00 €

2. STM OPTI - 2048/256 kbit/s – max. 14,00 €

3. STM FIX - 4096/512 kbit/s - max. 18,00 €

4. Verejná IP adresa 3,32 €

Poplatok za pripojenie:

1. Zriadenie koncového bodu Internet – bez viazanosti 50,00 €

2. Zriadenie koncového bodu Internet - viazanosť 24 mesiacov 15,00 €

3. Samoinštalácia s vlastným zariadením 0 €

4. Poplatok za zmenu služby z vyššej na nižšiu 10,00 €

5. Poplatok za znovu pripojenie služby 13,28 €

6. Zmluvná pokuta za neoprávnené používanie služby 331,94 €

Na želanie zákazníkov zabezpečíme domácnosť wifi –routerom

Cenník servisných zásahov a montážnych prác ostáva nezmenený

Cenník servisných zásahov a montážnych prác

1. Výjazd technika (porucha zavinená klientom) .................................. 16,60 € (500,09 Sk)

2. Demontáž zariadení po zrušení zmluvy .............................................. 16,60 € (500,09 Sk)

3. Užívateľské prepojenie prijímača DVB-C s bytovým audio-videotechnickým zariadením mimo TV prijímača (každá začatá ½ hodina) .................................... 5,00 € (150,63 Sk)

4. Diagnostika PC, softwarové úpravy, znovunastavenie sieťového pripojenia, odvírovanie (každá začatá ½ hodina) ...................................................................... 8,00 € (241,01 Sk)

5. Koaxiálny kábel RG6 (1m dĺžky) ....................................................... 0,40 € (12,05 Sk)

6. Konzola – držiak malý (1ks) ............................................................... 10,00 € (301,26 Sk)

7. Konzola – držiak veľký (1ks) .............................................................. 18,00 € (542,27 Sk)

8. Káblové príchytky (1ks) ...................................................................... 0,10 € (3,01 Sk)

9. Prieraz cez múr, okno do 20cm ........................................................... 0,30 € (9,04 Sk)

10. Prieraz cez stenu nad 20cm ................................................................. 1,00 € (30,13 Sk)

11. UTP kábel (1m dĺžky) ......................................................................... 0,40 € (12,05 Sk)

12. Znovu naladenie prijímača DVB-C (+dopravné náklady) ................... 10,00 € (301,26 Sk)

13. Dopravné náklady : Tokajská oblasť 1km .......................................... 0,30 € (9,04 Sk)