Bankové spojenie Tokaj

Vážení zákazníci, mesačné poplatky za užívanie služieb internetu môžete uhrádzať aj prostredníctvom trvalého príkazu v banke alebo internetbankingu, a to na číslo účtu 2623720580/1100 (IBAN: SK4011000000002623720580, BIC: TATRSKBX), ktorý je vedený v Tatrabanke, a.s. Pri platbe nezabudnite uviesť svoj variabilný symbol, ktorý je nevyhnutný pre identifikáciu platby. V prípade, že svoj VS nepoznáte, radi Vám poradíme na tel. čísle 0911 909 159. Uvedený spôsob šetrí Váš čas a zároveň je zárukou toho, že poplatky budú uhrádzané včas a bez prípadných možných komplikácií. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.