CENNÍK

TARIFA   č. KDS 1/2016  k Všeobecným podmienkam spoločnosti S-Team, s.r.o. na poskytovanie služby retransmisie a dátových služieb, platná pre lokalitu Kysak s účinnosťou od 1.9.2016

 

Cenník služieb

A/ Poplatky

1. Inštalovanie káblov na sieť káblovej televízie za jednu prípojku /zásuvku/

1.1. v rodinnom dome 40 €

1.2. v byte 40 €

2. Zriadenie koncového bodu  Internet  40 €

2.1. v bytovom dome 40 €

2.2 v rodinnom dome 40 €

3. Šírenie programového súboru – služba retransmisie obsahuje

vysielanie verejnoprávnej televízie a ďalších TV staníc terestriálneho

a satelitného vysielania, mesačný poplatok 8 €

4. Basic 4M – 4/0,5 Mbit/s 10 € (akcia)

5. Extra 8M – 8/1 Mbit/s 14 € (akcia)

6. Neoprávnený výjazd 7 €

 

 

B/ Poplatky

1. Pri zriadení ďalšej účastníckej zásuvky v rod. dome /byte/ 14 €

2. Prekládka prípojky /len v mieste vybudovaného KDS/ 50 €

 

 

C/ Sankčné poplatky

  1. Poplatok za znovupripojenie účastníka 10 €

( k vyrovnaniu nedoplatku musí dôjsť do 30 dní od odpojenia inak dochádza k ukončeniu zmluvy  s účastníkom)

       2. Pri úhrade nedoplatkov – upomienka 1,50 €

 

 

Touto tarifou sa rušia predchádzajúce cenníky za služby retransmisie.